Szakmai ajánló a Radosza-gyűrűk használatához


Thoroczkay Miklósné mesterlogopédus


A pedagógiai fejlesztő munkában meghatározó a sokoldalú képességfejlesztés. A mentális képességek, valamint a kinesztéziás, a hallási, a látási és a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek, és fejlesztik az egész személyiséget. Minden tanulás alapja a mozgás! Ameddig az életkori szintnek nem megfelelő a nagymozgásokban a fejlődés, addig a finommozgások sem fejleszthetők eredményesen. A mozgásfejlődés az érés és a tanulás kölcsönhatásában megy végbe. Az 5-7 éves életszakaszban a mozgásaktivitás befolyásolja a szervezet valamennyi funkciójának, fejlődésének ütemét és mértékét.

Külön figyelmet kell fordítanunk a napi fejlesztőmunkánkban az összehangolt, harmonikus finommozgások kialakítására, a mozgássorok finomítására, a szem-kézmozgások összekapcsolására.
A gyermeki képességek nem egyenletesen fejlődnek, még a legértelmesebb gyermekeknél is találunk – sokszor csak átmenetileg – különböző elmaradásokat.

A másik nagy gond a feladatvégzés időtartama, tempója. Gyakori a lassúság, illetve a gyorsan végzett munka közbeni figyelmetlenség. Az eredményes feladatvégzéshez szükséges a szabálytudat, az apró részletekre való figyelés, a kellő összpontosítás, a rész-egész viszonyának pontos feltérképezése.
Aki ismeri a gyermeki képességek fejlődésének menetét, az velem együtt bizton vallja, hogy minden gyermeknek szüksége van az életkorának megfelelő játékos képességfejlesztésekre! Az elengedhetetlen tájékozódási készség fejlesztése, a relációs helyzetek megtanulása csak tudatosan irányított térbeli és síkban való tájékozódás alapján lehetséges.

Magamról annyit, hogy 45 éve vagyok gyakorló logopédus. Jelenleg a főváros legnagyobb logopédiai tagozatának vezetője vagyok, Kőbányán.

Nagy lehetőséget látok a Radosza - gyűrűkben, mellyel az egyes részképességek és a teljes személyiség fejleszthető! Kiemelkedőnek vélem, hogy ezekkel a fejlesztő gyűrűkkel mindig arról a szintről indulhatunk el, amely ép, s amelyre szilárdan építhetjük a magasabb, megfelelő tevékenységet. Tudnunk kell azt is, hogy csak akkor leszünk eredményesek, ha nem vagyunk türelmetlenek. Itt a sok gyakorlással időt biztosíthatunk az érésre! Lépésről-lépésre, játékosan alakíthatjuk ki a figyelmet, a koncentrációs készséget, így tágíthatjuk a memóriát, megszilárdíthatjuk az elsajátított ismereteket!

A fejlesztés területei:

• a figyelem tudatos irányítása, összpontosítása;
• feladattudat kialakítása, fejlesztése;
• a manipulációs készség fejlesztése;
• a mozgáskoordináció és a finommotorika fejlesztése;
• a képességekhez igazodó játékos képességfejlesztések;
• a tudatos figyelem és az emlékezet fejlesztése;
• a testséma biztonságának kialakítása: bal – jobb fogalma;
• a tájékozódó képesség térben-időben: balról jobbra haladás;
• a vizuomotoros koordináció gyakorlása;
• látás – mozgás – hallás koordinált működtetése;
• szerialitás kialakítása, fejlesztése;
• memóriazavarok felszámolása;
• lényegkiemelés és gondolkodási funkciók együttes fejlesztése;
• tanulási nehézségek megelőzése/felszámolása;
• kommunikációs- és beszédkészség sikerélményen alapuló játékos fejlesztése;
• sikerélmény

Tiszta szívvel ajánlom a Radosza - gyűrűket: szülőknek, óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, napközis pedagógusoknak, fejlesztő pedagógusoknak és logopédusoknak egyaránt!
Az eszköz sok gyakorlásra ad lehetőséget, ezáltal segíti a gyermeket a térbelii- és síkbeli helyzetek biztos elsajátításában. Fokozza a tartós figyelem felkeltését, megszilárdítását, harmonizálja a finom kézmozgásokat, tágítja a figyelem terjedelmét, fejleszti a vizuális figyelmet, emlékezetet, mert a gyermek mindvégig aktív résztvevője a számára vonzó, sikerélményt nyújtó folyamatnak. A Radosza-gyűrűk családi - , osztály-, és évfolyamversenyek rendezésére is alkalmas.