Zábava, vzdelávanie, užitočné vedomosti

Radosza krúžky sú 3 rozmerné vzdelávacie nástroje určené pre deti vo veku 5-10. Všetky varianty Radosza krúžkov sú určené na zlepšenie myslenia, koncentráciu pamäte, zručnosti a zlepšenie jemnej motoriky. Možno ich používať doma, v škôlke, v škole. Sú vhodné pre pomoc s domácimi úlohami, cvičenia v škole a môžu byť použité aj v súťažiach. S ním aj nudné cvičenia môžu byť zábava. Zelená posuvná jednotka signalizuje začiatok cvičenia, červená signalizuje koniec.


Výhody hlavolamu:
- rozvíja logické myslenie
- rozvíja pravo / ľavú orientáciu
- rozvíja zrakové vnímanie
- rozvíja orientáciu na ploche, priestorové videnie, tvorivosť
- upevňuje vôľové vlastnosti, vytrvalosť, nevzdávať sa
- podporuje súťaživosť detí
- príprava na čítanie/ zrakové vnímanie, orientácia na ploche
- vhodné na individuálnu prácu aj skupinovú