Szórakozás, tanulás, hasznosítható tudás

Radosza Sándor: Dúlt hitek katedrálisa – nemzeti regényeposz

 

Lassan halad az olimpiai falu építése. 1980-at írunk, a szovjet kommunista párt üzenetet küld a (megszállt) szocialista országok vezetőinek: küldjenek fiatal önkénteseket az építkezésre. Közös brigádba kerül Galjósa, a szovjet-tatár brigádírnok (és egyben KGB-ügynök), Dorina Romániából, Ladislav Csehszlovákiából, Jagna Lengyelországból, Drágica Jugoszláviából, Olga Szovjet-Ukrajnából és a néma Háza-Réti Krisztián Magyarországról. Valamennyien 17-28 év közöttiek, csak Krisztián idősebb, ő (mindörökre) 33 éves. Feladatuk egy gyaloghíd felépítése. A moszkvai építőtábort megelőző orvosi vizsgálaton kiderül, hogy hat fiatal vérében közös, ismeretlen méreg van. Galjósa két feladatot kap: 1. irányítsa a részeges építésvezető, Fjodor Fjodorovics helyett a gyaloghíd felépítését, 2. derítse ki, mikor és hol került azonos méreg a hat különböző országból érkezett önkéntes vérébe. (Valójában a szovjet vegyi-fegyvergyártáshoz akarják felhasználni, nem pedig humanista meggondolásból nyomoztatnak utána).

Az SzKP titkos terve, hogy a moszkvai olimpia megnyitójára, (amikor rájuk figyel a világ), felébresztik a mauzóleumában szunnyadó Lenint, aki ezen a hídon vonul majd be, és szavaival felrázza a világ proletárjait és a haldokló szocializmust.

A történetmesélés sok szálon, az időben oda-vissza halad, egyik előre, másik hátra. Egyik a Galjósa által vezetett építkezést ábrázolja, ahol nem a munkán van a hangsúly, hanem az ideológiai félórákon, a fárasztó és felesleges reggeli tornákon, a munkásruha-ellenőrzéseken és egyéb pótcselekvéseken, vagyis az ideológián.  Ezekben a moszkvai jelenetekben, amelyekben nem a híd, hanem maga a kommunizmus épül (valójában nem) épül, de fel-felbukkan egy-egy bibliai csapás: vérözön, sáskajárás, esőzés, 3 napos sötétség, stb. (A bibliai 10 csapás és a kommunizmus kísértete csapnak össze bennük). Másik, a páratlan számozású fejezetekben olvashatjuk az adott országok titkosszolgálatainak jelentéseit az önkéntesekről. Ezekből megismerjük a román, lengyel, szerb, ukrán, szlovák fiatal otthoni életét, vagyis az adott országok működését, szokásait, s azokon belül az ottani magyar kisebbség sorsát. Személyes életeket, családregényeket olvashatunk ki, de fordított időrendben. Először az unokák (akik most Moszkvában építik a hidat), majd az apák életét ismerjük meg, pld: Holodomor-dőszak, harcoltak valamely oldalon a 2. világháborúban, Katyn, délvidéki mészárlás, kassai és kolozsvári zsidó-kitelepítések, Don-kanyar, 1956-os forradalom.

   Moszkvában a híd (a kommunizmus) nem épül, pedig építik, csak állandóan leomlik, hiszen a meszet elcserélték vodkára, a cementből pedig szobrot építenek, vagyis a szimbólumra többet áldoznak, mint a termelésre. A pillér leomlása láttán Dorina viccből elszavalja magyarul a Kőműves Kelement. Ekkor kiderül, a többiek is tudnak magyarul, ők is szavalják a balladát.

   Fjodor Fjodorovics építésvezetőnek a balladáról eszébe jut, hogy a másik brigádban dolgozik egy markológép-kezelő francia önkéntes. Megbízza őt, darabolja fel Krisztiánt, és az ő holttestét malterba keverve megáll majd a híd.

   Közben Galjósa ellopta az építkezésről a teodolitot (amely egy építőipari távcső és mérőműszer, itt azonban múltidéző szerkezetként funkcionál), belenéz és kiderül, hogy nagyapja egy Nagy Imre nevű vöröskatonával részt vett Jekatyerinburgban a cári család lemészárlásában. Az a meg sem tartott „per” lenne a szocializmus törvényes alapja, Galjósa hite meginog a szocializmusban, és a családjában is.

   A „harmadik körben” kiderül, hogyan került a hat fiatal őseinek vérébe a méreganyag…

   Ahogy az egész regény, a vége is bővelkedik fordulatokban.

  

    A nagyregény nem fejezetekből, hanem rapszódiákból áll.

   Minden részt másik „célszemély” mesél el egyes szám első személyben, a maga nyelvi stílusában, szóhasználatával. Tartalmaz mágikus leírást, humort, drámai eseményeket, emelkedett és nyegle stíluselemeket, valamint szexuális jeleneteket. Szomszédos országokba sodródott magyar családok visszafelé megírt családregényeit tartalmazza a könyv, leleplezi a szocializmust, a román, szlovák, stb. nacionalizmust, a nyugati hatalmak álszent viselkedését, és emléket állít az igazságtalanul szétszakított magyar nemzetnek, amely tagjait ma is kirekesztik, elnyomják a szomszédos országokban. 

A regény nem kelt gyűlöletet más népek ellen. Nem történelemkönyv, nem az eseményekre helyezi a hangsúlyt, hanem az emberi helytállásra, élni akarásra, a megalázott magyar kisember heroikus hétköznapjaira.

 

radosza sandor dult hitek katedralisa 

 

Dúlt hitek katedrálisa

Műfaj:            Trianon-regény, családregény,

Kiadó:            Green Hungary Kiadó,

Terjedelem:    464 oldal,

Kötés:             keménytáblás, cérnafűzött,

Ár:                  3990 forint,

ISBN-szám:    9 786 158 077 132

Keresse a könyvesboltokban!